Saeimas vēlēšanas

Centrālās vēlēšanu komisijas mācību kurss
“Saeimas vēlēšanu kārtība”
dod iespēju apgūt svarīgāko par Saeimas vēlēšanu norisi
un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos un iesaistīties projektos
“Brīvprātīgie vēlēšanu novērotāji” vai “Prakse vēlēšanu iecirknī”.

Iepazīsties ar Saeimas vēlēšanu kārtību!

 1. Iepazīsties ar Saeimas vēlēšanu kārtību! Izej apmācību par Saeimas vēlēšanu norisi vēlēšanu iecirknī!

  Sākt mācību kursu!
 2. Izpildi testu, apliecinot savas zināšanas par Saeimas vēlēšanu kārtību!

  Sākt testu!
 3. Nokārto testu un piesakies par brīvprātīgo novērotāju vai praksē vēlēšanu iecirknī!

  Pieteikties!

1 Mācību kurss vēlēšanu komisiju locekļiem un vēlēšanu novērotājiem Saeimas vēlēšanu kārtība

Iecirkņa darbs pirms vēlēšanu dienas

Saeimas vēlēšanu kārtība

Iecirkņu darbalaiks

12.Saeimas vēlēšanu iecirkņi uzsāk darbu 5 dienas pirms vēlēšanām - 29.septembrī. 1., 2. un 3.oktobrī 61 vēlēšanu iecirknī 39 pašvaldībās varēs nodot balsi glabāšanā.

 • clock logo

  Pirmdiena

  29.septembris

 • clock logo

  Otrdiena

  30.septembris

 • clock logo

  Trešdiena

  1.oktobris

 • clock logo

  Ceturtdiena

  2.oktobris

 • clock logo

  Piektdiena

  3.oktobris

 • clock logo

  Sestdiena

  4.oktobris

No 29.septembra līdz 3.oktobrim

Vēlēšanu iecirkņos var:

1.  Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī

2. Iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem priekšvēlēšanu programmām un balsošanas kārtību

Vēlēšanu dienā, 4.oktobrī

Vēlēšanu iecirkņos var:

1. Balsot

2. Iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un balsošanas kārtību

3. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā (ieteicams līdz plkst.12.00)

Būtībā tās ir 6 pamatlietas, kas katru dienu pirms iecirkņa atvēršanas būtu jāpārbauda.

Vēlēšanu dienā ir jāpārliecinās par visu balsošanai nepieciešamo (skaties „Gatavošanās balsošanai”).

Vai ...
 • 1
  +
 • 2
  +
 • 3
  +
 • 4
  +
 • 5
  +
 • 6
  +

Uzdevums

?

Kad esi iepazinies ar to, kā jāiekārto vēlēšanu iecirknis, aplūko šo attēlu un izvēlies, kuri priekšmeti Tev šķiet lieki!

Reģistrācijas galds

 • balsotāju saraksta veidlapas
 • apzīmogotas aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekti
 • pasu spiedogs
 • kancelejas piederumi (pildspalvas, vēlēšanu lineāls)
 • žurnāls ”Balso par mani!”

Vēlēšanu kabīne

 • CVK plakāts, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi
 • plakāts ”Balso par mani!”
 • papīrgrozs
 • pildspalvas
 • krēsls
 • žurnāls ”Kā nobalsot par īsto kandidātu?”

Kā redzams, praksē aģitācija var izpausties ļoti dažādos veidos.
Svarīgi ir saprast, kad aģitācija nav pieļaujama un kas par to atbild.

 • +
  Kas uzrauga?
  Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, KNAB
  No 4.septembra
  līdz 4.oktobrim
   
  Aizliegts izvietot aģitācijas materiālus televīzijā
 • +
  Kas uzrauga?
  Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, Valsts policija vai pašvaldības policija, vēlēšanu novērotāji
  No 29.septembra
  līdz 4.oktobrim
  iecirkņa darba laikā
  Aizliegts aģitēt iecirknī un 50 m no iecirkņa ieejas
 • +
  Kas uzrauga?
  Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, KNAB
   
  3., 4.oktobrī
   
  Aizliegts izvietot aģitācijas materiālus radio
 • +
  Kas uzrauga?
  Valsts policija vai pašvaldības policija, KNAB
   
  3., 4.oktobrī
   
  Aizliegts izvietot aģitācijas materiālus presē, internetā un publiskās vietās

Uzdevums

 

Gatavojoties vēlēšanām, komisija ar iecirkņa zīmogu apzīmogo vēlēšanu aploksnes.

 • Visas aploksnes

 • Tik, cik vēlētāju piedalījās iepriekšējās vēlēšanās

 • Divas reizes vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaits

 • Aploksnes nav nepieciešams apzīmogot

Balsotāju saraksti

Pirms vēlēšanām pašvaldības vēlēšanu komisija nogādā iecirkņa komisijai balsotāju saraksta lapas.

Gatavojoties balsošanai, balsotāju saraksta lapas atbilstoši jānoformē:
 • 1

  paredzētajā vietā jāieraksta vēlēšanu iecirkņa numurs un adrese

 • 2

  lapas jāsanumurē pēc kārtas augošā secībā

Pēc balsošanas beigām visas balsotāju saraksta lapas savāc vienkopus un cauršuj.

VGŽ

Vēlēšanu iecirknim uzsākot darbu, sekretārs CVK informācijas sistēmā “Balsis” pilda VGŽ. Sekretāra prombūtnes laikā VGŽ pilda kāds cits priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis.

VGŽ ir paredzēts, lai tajā atzīmētu svarīgāko par vēlēšanu sagatavošanu un norisi:

  • 1.

   Iecirkņa darba sākšanas un beigšanas laikus

  • 2.

   Ziņas par vēlēšanu kastu aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus

  • 3.

   Ziņas par vēlēšanu aploksnēm (apzīmogoto aplokšņu skaitu; ziņas par atkārtoti izsniegtajām aploksnēm un zīmēm)

  • 4.

   Katram komisijas loceklim izsniegto balsotāju sarakstu lapu numurus

  • 5.

   Ziņas par balsošanai atrašanās vietā izsniegtajām aploksnēm

  • 6.

   Ziņas par novērotājiem

  • 7.

   Balsu skaitīšanas rezultātus un starprezultātus

  • 8.

   Ziņas, kuras iecirknis sniedzis pašvaldības vēlēšanu komisijai un CVK

  • 9.

   Ziņas par visiem starpgadījumiem, kas notikuši iecirknī

  • 10.

   Ziņas par atbildēm, kas sniegtas uz vēlētāju vai novērotāju, jautājumiem un sūdzībām, u.c.

?
Kuras no aktivitātēm, Tavuprāt, komisijai noteikti ir jāatzīmē VGŽ?

Uzdevums

 • Jāatzīmē atbildes, kas sniegtas vēlētājiem un vēlēšanu novērotājiem

 • Jāatzīmē ziņas par vēlēšanu kastu aizzīmogošanu un drošības plombu numuri

 • Jāmin reģistrācijas galdu skaits, kas atrodas iecirknī

 • Jāatzīmē ziņas par iecirkņa darba laika sākšanu un beigšanu

 • Jāizdara atzīme par aplokšņu apzīmogošanu

Kā jādara, lai balsotu atrašanās vietā?

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, ir jāuzraksta iesniegums, kas jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī. Nogādāt iesniegumu iecirknī var vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona vēlētāja vārdā drīkst iesniegumu aizpildīt arī iecirknī.

Atceries!


Iesniegumus balsošanai atrašanās vietā nedrīkst pieņemt pa telefonu!

Izņēmums – ja komisijas loceklis pazīst vēlētāju. Tad komisijas loceklis var būt šī vēlētāja uzticības persona.

*Ja iesniegums iecirknī saņemts:

 • 1.

  Līdz vēlēšanu dienas plkst. 12.00
  – to izpilda obligāti.

 • 2.

  Vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00
  – to izpilda, ja komisijas pārstāvjiem iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai,
  plkst. 20.00.

Vēlētāju iesniegumu balsošanai atrašanās vietā reģistrācija

No 29.septembra līdz vēlēšanu dienai komisija pieņem un reģistrē iesniegumus no vēlētājiem, kuriem nepieciešama balsošana atrašanās vietā. Iesniegumi reģistrējami CVK informācijas sistēmas “Balsis” sadaļā “Žurnāls iesniegumu reģistrēšanai par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā”.

Reģistrācijas žurnālā norāda:

 • 1.

  Iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku

 • 2.

  Vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu

 • 3.

  Personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu, uzvārdu (vēlams norādīt arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru)

 • 4.

  Adresi, kur jāierodas komisijai, kā arī tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju

 • Iesniegumi
 • Vēlēšanu komisija
 • Vēlētāju iesniegumu reģistrācijas žurnāls

Iesnieguma veidlapa balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašanās vietā pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv .
Vēlētāji iesniegumu var rakstīt gan aizpildot veidlapu, gan brīvā formā.

Uzdevums

?

Kā Tev šķiet, vai vēlētāja uzticības persona vēlētāja vārdā drīkst iecirknī aizpildīt iesniegumu par balsošanu mājās?

Balsošana slimnīcās, ieslodzījuma vietās vai ārvalstīs

Arī vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā atrodas slimnīcā vai ieslodzījuma vietā, var piedalīties vēlēšanās. Vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs, var balsot vēlēšanu dienā jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vai, iepriekš piesakoties, pa pastu.

Balsošanai slimnīcā drīkst pieteikties tie vēlētāji, kuri slimnīcā uzturas sava vai sava nepilngadīgā bērna veselības stāvokļa dēļ. Balsošana slimnīcā jāpiesaka no 29.septembra līdz 4.oktobrim slimnīcai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Balsošana ieslodzījuma vietā jāpiesaka līdz 2.septembrim, iesniedzot pieteikumu ieslodzījuma vietas administrācijai.

Uzdevums

?

Komisijai ir jāreģistrē iesniegums par balsošanu atrašanās vietā.
Kā Tev šķiet, kāda informācija jānorāda Reģistrācijas žurnālā?

 • datums un laiks, kad iesniegums reģistrēts

 • datums un laiks, kad iesniegums ir uzrakstīts

 • vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods

 • vēlētāja e-pasta adrese

 • personas vārds un uzvārds, kas iesniedz iesniegumu

 • iemesls, kāpēc nepieciešama balsošana atrašanās vietā

 • adrese, kur vēlētājs balsos

 • telefona numurs un durvju kods

Vēlētāju, kurš vēlas nodot balsi glabāšanā, reģistrē balsošanai:

 • 1

  pārliecinās, ka balsotājs ir vēlētājs un vēlētāja pasei vai personas apliecībai nav beidzies derīguma termiņš;

 • 2

  ja vēlētājs balso ar personas apliecību, pārliecinās, ka vēlētājam ir arī vēlētāja apliecība;

 • 3

  pārbauda, vai vēlētāja pasē vai vēlētāja apliecībā nav atzīmes par dalību 12.Saeimas vēlēšanās;

 • 4

  ieraksta balsotāju sarakstā vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

 • 5

  vēlētāja pasē iespiež spiedogu par dalību Saeimas vēlēšanās. Ja vēlētājs uzrāda personas apliecību kopā ar vēlētāja apliecību, spiedogu iespiež vēlētāja apliecībā. Vēlētāja apliecību komisija novieto atsevišķi un vēlētājam neatdod;

 • 6

  vēlētājam izsniedz vēlēšanu aploksni un zīmju komplektu. Uz vēlēšanu aploksnes jābūt iecirkņa spiedogam un spiedogam ar norādi „GLABĀŠANA”;

 • 7

  lūdz vēlētāju parakstīties balsotāju sarakstā par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Kad vēlētājs nobalso, viņš aizlīmēto vēlēšanu aploksni atdod komisijas loceklim, kurš vēlētāja klātbūtnē aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras uzrakstīts vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs balsotāju sarakstā un lapas numurs, kur atrodams ieraksts par vēlētāju. Pēc tam reģistrācijas aploksni iemet vēlēšanu kastē.

Balss glabāšanā atsaukšana

 • 1

  atrod ierakstu par vēlētāju balsotāju sarakstā
  un anulē to;

 • 2

  balsotāju saraksta ailē “Piezīmes” norāda anulētās rindas kārtas numuru un tās balsotāju saraksta lapas numuru, kur vēlētājs parakstās vēlēšanu dienā, kā arī vēlētāja kārtas numuru šajā lapā;

 • 3

  vēlētājam izsniedz balsošanas materiālus un lūdz parakstīties iecirkņa balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, vēlēšanu dienā vēlas balsot atkārtoti, iecirkņa komisija rīkojas šādi:

Uzmanību!

Atkārtoti spiedogu vēlētāja pasē vai komisijai nodotajā vēlētāja apliecībā nespiež.

Balss glabāšanā dienas noslēgums

Katru dienu
pēc darba laika beigām komisijai obligāti:
 • 1

  ar numurētu drošības plombu jāaizzīmogo vēlēšanu kastes spraugu tā, lai kastē nevarētu iemest jaunas aploksnes vai izņemt tur esošās aploksnes

 • 2

  jānoslēdz balsotāju saraksts

 • 3

  jāsaskaita, cik vēlētāju nodevuši balsis glabāšanā

 • 4

  izmantotās balsotāju saraksta lapas jācaurauklo un jānostiprina ar uzlīmi, kuru apzīmogo un paraksta priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz uzlīmes jānorāda vieta, datums un cauršūto lapu skaits

Ziņas par attiecīgajā dienā nobalsojušo vēlētāju skaitu paziņo CVK, ierakstot tās sistēmā “Balsis”.

Reģistrācijas aplokšņu skaitīšana

Glabāšanā nodotās balsis skaita vēlēšanu dienā pēc iecirkņa slēgšanas. Vēlēšanu kasti ar glabāšanā nodotajām balsīm atver pirmo un nosaka, cik tajā derīgu un nederīgu reģistrācijas aplokšņu.

 • 1

  nav iespējams noteikt, kurš vēlētājs ir nodevis balsi glabāšanā, t.i. uz reģistrācijas aploksnes nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs balsotāju sarakstā un saraksta lapas numurs;

 • 2

  ieraksts par balss nodošanu glabāšanā ir anulēts balsotāju sarakstā.

Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:

Pēc ierakstiem balsotāju sarakstā komisija nosaka, cik reģistrācijas aplokšņu ir uzskatāmas par derīgām, kā arī saskaita vēlēšanu kastē atrastas derīgās reģistrācijas aploksnes. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.

Nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver, tās novieto atsevišķi un uz tām izdara atzīmi “Nederīga”.
Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita, skaitu ieraksta VGŽ un iesaiņo. Sainis jāapzīmogo ar komisijas zīmogu un jāparaksta priekšsēdētājam vai sekretāram.

Lasīt nākamo daļu!

Abus skaitļus ieraksta VGŽ. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam vēlēšanu kastē ir jābūt vienādam ar vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzīstamas par derīgām.

Pēc tam reģistrācijas aploksnes atver un turpina balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.

Vēlēšanu diena

Veicamie darbi pirms iecirkņa atvēršanas
Komisijas locekļu un darbinieku pienākumi

Novērotāji un viņu pienākumi

Tagad, kad Tu zini, kādi ir vēlēšanu komisijas pienākumi, noskaidrosim, kādi ir novērotāju uzdevumi vēlēšanās. Novērotājs, netraucējot iecirkņa darbu, raugās, lai vēlēšanas norit atbilstoši vēlēšanu likumam un CVK instrukcijām. Tātad novērotājs seko līdzi:

Vai ...
 • 1
  +
 • 2
  +
 • 3
  +
 • 4
  +
 • 5
  +

Kas drīkst novērot vēlēšanas?

 • 1.

  Saeimas vēlēšanām kandidātu sarakstus iesniegušo partiju un partiju apvienību pilnvarotie pārstāvji.

 • 2.

  CVK pilnvarotie pārstāvji.

 • 3.

  Pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvarotie pārstāvji.

 • 4.

  CVK un pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļi.

 • 5.

  Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Kuras personas nedrīkst pilnvarot par novērotājiem?

Par novērotājiem nedrīkst pilnvarot deputātu kandidātus.

Ņem vērā, ka no katras partijas, partiju apvienības iecirknī vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā divi novērotāji.

Kāds pilnvarojums nepieciešams partijas vai partijas apvienības novērotājam?

Šiem novērotājiem nepieciešams partijas vai partijas apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums. Pilnvarojumā jābūt norādītam: partijas vai partiju apvienības nosaukumam, dokumenta sagatavošanas vietai, datumam, pilnvarotās personas vārdam, uzvārdam, personas kodam.

Kā notiek novērotāja reģistrācija?

 • 1

  Novērotājs ierodas iecirknī.

 • 2

  Uzrāda priekšsēdētājam pilnvarojumu
  un personu apliecinošu dokumentu.

 • 3

  Novērotāju reģistrē VGŽ.

 • 4

  Novērotājam pret pilnvarojumu izsniedz novērotāja apliecību.

 • 5

  Atstājot iecirkni, novērotāja apliecību nodod komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.

Uzdevums

?

Viens no Taviem paziņām šajās vēlēšanās būs partiju apvienības novērotājs. Kurus dokumentus ieteiksi viņam ņemt līdzi uz iecirkni?

 • Pasi vai personas apliecību

 • Vēlēšanu novērotāja apliecību

 • Partijas vai partiju apvienības pilnvarojumu

 • CVK pilnvarojumu

?

Atzīmē, kuras darbības Tavam paziņam būs jāveic, kad viņš ieradīsies iecirknī!

 • Jāparakstās VGŽ

 • Jāuzrāda priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un partijas apvienības pilnvarojums

 • Jāinformē priekšsēdētājs par novērošanas mērķi

 • Jāatdod pilnvarojums un pretī jāsaņem novērotāja apliecība

Kā novērotājam jārīkojas, pamanot pārkāpumu?

Par kārtību iecirknī un 50 m no tā ieejas atbild komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai iecirknī un pie iecirkņa nenotiktu aģitācija un citi vēlēšanu pārkāpumi.Ja Tu pamani, ka iecirknī vai tā tuvumā notiek aģitācija vai citi pārkāpumi, nekavējoties informē priekšsēdētāju!Ja uzzini par iespējamu balsu pirkšanu vai vēlēšanu rezultātu viltošanu, nekavējoties sazinies ar Valsts policiju vai Drošības policiju un informē priekšsēdētāju!Uzdevums

?

Tu esi iecirknī un novēro šādus gadījumus. Kuri no tiem ir aģitācija?

s
 • Divi vēlētāji iecirknī skaļi diskutē, par kuru partiju balsos.

  Ir Nav
 • 30 m no iecirkņa ieejas jaunieši izdala skrejlapiņas ar aicinājumu nebalsot par sarakstu „Gaišā rītdiena”.

  Ir Nav
 • Pie iecirkņa ieejas vēlētājs tur rokās plakātu, kas mazliet atgādina kādas partijas logo.

  Ir Nav
 • Kādā iecirknī, īsinot laiku, vēlēšanu novērotāja lasa nedēļas žurnālu, kura vāku rotā viena no deputātu kandidātēm.

  Ir Nav

Iecirkņa atvēršana

Plkst. 7.00
atver iecirkni
 • 1

  Priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas locekļu un novērotāju klātbūtnē, ja tādi ieradušies:

  pārbauda, vai vēlēšanu kastes ir tukšas;

  aiztaisa un aizzīmogo kastu vākus ar numurētām drošības plombām.

 • 2

  Par visām procedūrām veic atzīmes VGŽ (t.sk., iecirkņa atvēršanu un vēlēšanu kastu aizzīmogošanu).

 • 3

  Sistēmā “Balsis” nekavējoties informē par iecirkņa darba uzsākšanu.

Atkārto, kas ir jādara, atverot iecirkni!
 • 1

  Jāpārliecinās, ka viss vēlēšanu norisei nepieciešamais ir sagatavots un atrodas savās vietās.

 • 2

  Plkst.7.00 jāatver iecirknis.

 • 3

  Jāpārbauda un jāaizzīmogo vēlēšanu kastes.

 • 4

  Jāveic nepieciešamās atzīmes VGŽ.

 • 5

  Jāinformē par iecirkņa darba uzsākšanu.

Vēlētāju reģistrācija un balsošanas dokumenti

Vēlētāju reģistrācija ir ļoti nozīmīga balsošanas procesa daļa, jo nodrošina to, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss.

Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelieto iepriekš sastādītus vēlētāju sarakstus. Balsotājus reģistrē vēlēšanu dienā, iespiežot pasē spiedogu par dalību vēlēšanās.

Vēlētāji, kuriem nav pases, 12.Saeimas vēlēšanās var piedalīties, uzrādot personas apliecību kopā ar vēlētāja apliecību.
Šajā gadījumā spiedogu iespiedīs vēlētāja apliecībā.

 • 1

  Vēlētāja apliecību var saņemt no 22.septembra līdz 3.oktobrim bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība.

 • 2

  Ja vēlētājs būs izņēmis vēlētāja apliecību, bet līdz 3.oktobrim saņems arī pasi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vēlētāja pasē iespiedīs atzīmi par dalību 12.Saeimas vēlēšanās, un arī šajā gadījumā vēlētājs varēs nobalsot tikai vienu reizi, iecirknī uzrādot vēlētāja apliecību.

Balsotāju pārbaude pie iecirkņa ieejas

Komisijas loceklis, kurš pārbauda vēlētāju dokumentus pie iecirkņa ieejas:

 • 1

  Pēc pases vai personas apliecības pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs.

 • 2

  Pārbauda, vai vēlētāja pasei, personas apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

 • 3

  Pārbauda, vai vēlētāja pasē jau nav spiedoga par dalību 12.Saeimas vēlēšanās.

 • 4

  Ja vēlētājs uzrāda personas apliecību, pārliecinās, ka vēlētājam ir arī personas apliecība, un tajā jau nav spiedoga par dalību 12.Saeimas vēlēšanās.

Svarīgi! Vēlētājam nedrīkst ļaut balsot:

 • 1

  Ja vēlētājam nav pases, un vēlētājs nevar uzrādīt personas apliecību kopā ar vēlētāja apliecību.

 • 2

  Vēlētāja pasei vai personas apliecībai beidzies derīguma termiņš.

 • 3

  Ja vēlētāja pasē ir spiedogs par dalību 12.Saeimas vēlēšanās un vēlētājs nevar uzrādīt vēlētāja apliecību.

 • 4

  Ja vēlētājs uzrāda vēlētāja apliecību un tajā ir spiedogs par dalību 12.Saeimas vēlēšanās.

Vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, drīkst pavadīt viņa ģimenes loceklis vai uzticības persona. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai darbinieks.

Vēlētāju ar īpašām vajadzībām apkalpošana

Ja iecirknī balso vēlētājs, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, balsotāju sarakstā ailē “Piezīmes” ieraksta šī vēlētāja uzticības personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ja uzticības persona nav Latvijas pilsonis, tad norāda personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.

Uzticības persona parakstās balsotāju sarakstā vēlētāja vietā un pavada vēlētāju uz balsošanas kabīni vai nodalījumu, kur pēc vēlētāja norādījumiem izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

Kas vēl jāzina, reģistrējot balsotājus?

Komisijas locekļiem, kuri reģistrē balsotājus, jāzina Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas 29. un 30. punkts.

30. punkts

“Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu”, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā.”

29. punkts

“Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.”

Uzdevums

?

Kuras vēlētāja pases lappuses ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka vēlētājs jau nav piedalījies vēlēšanās?

 • visas

 • tā lapa, kur ir fotogrāfija

 • 9., 12., 13. un 14.

 • 9.

 • 9. un 12.

?

Kā Tev šķiet, kurš no vēlētājiem drīkst balsot?

 • Agnija, kurai pases 9.lapā ir spiedogs par dalību 12.Saeimas vēlēšanās

  Drīkst Nedrīkst
 • Daina, kura iecirknī uzrāda personas apliecību kopā ar vēlētāja apliecību.

  Drīkst Nedrīkst
 • Ivo, kurš uzrāda pasi, kura derīga līdz 03.10.2014.

  Drīkst Nedrīkst
 • Sergejs, kurš uzrāda Latvijas nepilsoņa pasi.

  Drīkst Nedrīkst
?

Ja persona ar attēlā redzamo personu apliecinošo dokumentu ierodas iecirknī vēlēšanu dienā, vai, Jūsuprāt, šo cilvēku drīkst ielaist iecirknī?

 • Jā, ja šī persona pavada pirmo reizi balsojošu ģimenes locekli

 • Jā, ja viņš/viņa ir uzticības persona vēlētājam ar īpašām vajadzībām

 • Jā, ja pases 9. lappusē nav spiedoga par piedalīšanos 12.Saeimas vēlēšanās

?

Tagad, kad esi iepazinies ar balsošanas kārtību, norādi, kuras darbības nav pareizas!

 • Vēlētāju drīkst reģistrēt balsotāju sarakstā, ja vēlētāja pases 9., 12., 13. un 14.lpp. nav spiedoga par dalību 12.Saeimas vēlēšanās

 • Reģistrējot vēlētāju, viņam vispirms ir jāizsniedz aploksne un zīmju komplekts

 • Reģistrējot vēlētāju, ir jāpārliecinās, ka balsotājs uzrāda derīgu pasi vai personas apliecību

Ziņu par vēlētāju aktivitāti apkopošana

Vēlēšanu dienā iecirknī jāapkopo statistika par vēlētāju aktivitāti.
Ziņas par iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaitu apkopo pēc ierakstiem balsotāju sarakstos un pulksten 8.00, 12.00 un 16.00 nosūta CVK informācijas sistēmā “Balsis”.

Kas jādara, ierodoties pie vēlētāja?

Kad komisijas locekļi ierodas pie vēlētāja, kurš pieteicies balsot savā atrašanās vietā, jāveic šādas darbības:

 • 1

  Jālūdz vēlētājam uzrādīt pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.

 • 2

  Jāpārliecinās, ka balsotājs ir vēlētājs, kurš ir ierakstīts balsotāju sarakstā vēlētāju atrašanās vietā.

 • 3

  Jāpārliecinās, ka vēlētāja pasē vai vēlētāja apliecībā nav atzīmes par dalību vēlēšanās.

 • 4

  Jāiespiež spiedogs vēlētāja pases 9.lpp. (ja vēlētājam ir 1992.gada parauga pase, - 14.lpp., ja tajā nav vietas, - 12. vai 13.lpp.) vai vēlētāja apliecībā.

 • 5

  Jālūdz vēlētājs parakstīties balsotāju sarakstā.

 • 6

  Jāizsniedz vēlētājam viena aploksne un viens vēlēšanu zīmju komplekts.

Komisijas locekļiem, kuri dodas izbraukumā pie vēlētājiem, jāzina arī Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas 29. un 30. punkts.

Kas jāievēro, balsojot atrašanās vietā?

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nevar parakstīties un aizpildīt vēlēšanu zīmi, parakstīties balsotāju sarakstā vai veikt atzīmes vēlēšanu zīmē, tad to pēc vēlētāja lūguma drīkst darīt viņa uzticības persona.

Šajā gadījumā balsotāju sarakstā tam paredzētajā vietā norāda uzticības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Ja uzticības persona nav Latvijas pilsonis, tad arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.

Balsošanas aizklātums

Balsojot atrašanās vietā, ir jānodrošina balsošanas aizklātums – iecirkņa komisijai jāļauj vēlētājam izdarīt savu izvēli vienatnē.

Balsošanas beigu laiks

Balsošana atrašanās vietā notiek līdz plkst. 20.00.

Kas jādara, atgriežoties no izbraukuma pie vēlētājiem?

 • 1

  Atgriežoties iecirknī no izbraukuma nodod priekšsēdētājam vēlēšanu kasti, balsotāju sarakstus, vēlētāju apliecības, neizmantotās un sabojātās aploksnes un vēlēšanu zīmes, vēlētāju adrešu sarakstu, pasu spiedogu.

 • 2

  Priekšsēdētājs nekavējoties ar drošības plombu aizzīmogo kastes spraugu.

 • 2

  VGŽ ieraksta ziņas par pāri palikušajām un sabojātajām aploksnēm, vēlētāju skaitu, kas nobalsojuši atrašanās vietā, kā arī min iemeslus, kāpēc kādi vēlētāji, kas bija pieteikušies balsot atrašanās vietā, nav nobalsojuši.

Uzdevums

?

Apmeklējot balsotājus viņu atrašanās vietā, kad jāaizzīmogo vēlēšanu kastes sprauga?

 • Katru reizi, kad balsotājs iemet aploksni kastē.

 • Pēc tam, kad nobalsojis pēdējais apmeklētais vēlētājs.

 • Vēlēšanu iecirknī pēc atgriešanās no izbraukuma.

Iecirkņa slēgšana

Tomēr pēc plkst. 20.00 drīkst ļaut balsot visiem vēlētājiem, kuri balsošanas telpās ieradušies līdz plkst. 20.00.
Kad pēdējais vēlētājs
nobalsojis, iecirkni slēdz.

Pēc tam komisija sagatavo telpas balsu skaitīšanai.

Uzdevums

?

Kā Tu ieteiktu rīkoties, ja vēlēšanu dienā plkst. 19.59 iecirknī ierodas divi jaunieši, kuri vēlas nobalsot?

 • Viņiem nevar ļaut balsot, jo līdz iecirkņa slēgšanai ir palikusi tikai viena minūte.

 • Viņiem jāļauj nobalsot.

 • Viņiem var ļaut nobalsot, bet jāinformē, ka vēlēšanu aploksni kastē drīkst iemest tikai līdz plkst. 20.00.

Balsu skaitīšana

Kas notiek pēc iecirkņa slēgšanas?

Pēc iecirkņa slēgšanas komisija sagatavojas balsu skaitīšanai:
 • 1

  Aizzīmogo kastu spraugas.

 • 2

  Noslēdz balsotāju sarakstus:

Balsu skaitīšana

Pēc tam komisija sāk balsu skaitīšanu. Balsu skaitīšanas rezultāti jāieraksta CVK informācijas sistēmas VGŽ. Pabeidzot balsu skaitīšanu, Balsu skaitīšanas protokolu sagatavo, izmantojot VGŽ ievadītos datus.

Balsu skaitīšanas protokols sastāv no divām daļām:
 • 1

  Iepriekšējā balsu skaitīšana (protokola 1.daļa)

 • 2

  Balsu skaitīšanas galīgie rezultāti (protokola 2.daļa)

Vispirms VGŽ aizpilda balsu skaitīšanas sadaļas B un C ailes:
 • 1

  No pašvaldības vēlēšanu komisijas saņemto aplokšņu kopskaitu (B1)

 • 2

  Pāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaitu (B2)

 • 3

  Sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām atkārtoti izsniegtas citas aploksnes (B3)

 • 4

  Pēc izdarītajiem ierakstiem CVK informācijas sistēma aprēķinās dzēsto aplokšņu kopskaitu (B4) un vēlētājiem izsniegto aplokšņu kopskaitu (B)

Pēc ziņu ierakstīšanas VGŽ pāri palikušās un sabojātās aploksnes dzēš.
C ailēs ieraksta:
 • 1

  Vēlēšanu iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaitu (C2). To nosaka pēc iecirkņa balsotāju sarakstiem.

 • 2

  Balsi glabāšanā nodevušo vēlētāju skaitu (C1). To nosaka pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti balss nodošanas glabāšanā dienās.

 • 3

  Vēlētāju atrašanās vietā nobalsojušo skaitu.
  Svarīgi!
  Šis skaits nosakāms katrai izbraukuma kastei atbilstošajā balsotāju sarakstā.

 • 4

  Pēc izdarītajiem ierakstiem CVK informācijas sistēma aprēķinās kopējo nobalsojušo skaitu (C)

Pēc B un C aiļu aizpildīšanas komisija pārbauda, vai B ir vienāds ar C. Ja kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana jāatkārto. Ja arī pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes skaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu VGŽ un paziņo pašvaldības komisijai.

Pēc tam atsevišķi iesaiņo pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes.

Kastu atvēršana

Atsevišķi skaita aploksnes, kas atrodas:

- vēlēšanu dienā iecirknī izmantotajās kastēs,
- izbraukuma kastēs.
- balss nodošanas glabāšanā kastē

Vēlēšanu kastes atver pa vienai, un tajās esošās aploksnes sašķiro derīgajās un nederīgajās.

Svarīgi!

Ja iecirknī tika lietotas vairākas izbraukuma kastes, no tām izņemtās aploksnes jāskaita atsevišķi.

Ja komisija organizēja balss nodošanu glabāšanā, derīgās aploksnes izņem no reģistrācijas aploksnēm.

Ja kastē atrod zīmes bez aploksnēm, tās nekavējoties dzēš, iesaiņo un izdara ierakstu VGŽ


Derīgas aploksnes

Tās ir aploksnes, kuras ir apzīmogotas ar attiecīgās komisijas zīmogu, un uz kurām ir norāde par 12.Saeimas vēlēšanām. Derīgas ir arī neaizlīmētas aploksnes!

 • 1

  Neatver

 • 2

  Saskaita vismaz 2 reizes

 • 3

  Katras kastes rezultātus to atvēršanas secībā ieraksta VGŽ, aizpildot attiecīgās D rindas

Ar derīgajām aploksnēm rīkojas šādi:

Uzmanību!


Ja kādā kastē derīgo aplokšņu ir vairāk nekā nobalsojušo vēlētāju skaits attiecīgās kastes balsotāju sarakstā, komisija izdara ierakstu VGŽ un nekavējoties informē pašvaldības vēlēšanu komisiju.

Svarīgi!


Derīgo aplokšņu skaitam jābūt vienādam vai mazākam par nobalsojušo vēlētāju skaitu, kas ierakstīts katrai kastei atbilstošajā balsotāju sarakstā.

Šīs kastes saturs turpmāk jāskaita atsevišķi un šie balsu skaitīšanas rezultāti jāraksta atsevišķā Protokolā.

Uzdevums

?

Kuras no aploksnēm Tu uzskatīsi par nederīgām?

 • Aploksni ar norādi „11.Saeimas vēlēšanas” un iecirkņa zīmogu

 • Aploksni ar norādi „12.Saeimas vēlēšanas” bez iecirkņa zīmoga

 • Pasta aploksni, uz kuras ir norāde „11.Saeimas vēlēšanas” un iecirkņa zīmogs

 • Aploksni ar norādi „12.Saeimas vēlēšanas”, uz kuras ir iecirkņa zīmogs, bet kura nav aizlīmēta.

Pēc aplokšņu satura izvērtēšanas

 • 1

  VGŽ aizpilda Protokola F un G rindas.

 • 2

  Uz katras nederīgās zīmes (izņemot saplēstās) izdara atzīmi „Nederīga”, ko paraksta priekšsēdētājs vai sekretārs.

 • 3

  Nederīgās zīmes iezīmē ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs, bet saucējs – zīmes kārtas numurus aploksnē.

 • 4

  Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām zīmēm un tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņo,
  uz iesaiņojuma norāda vēlēšanu aplokšņu un nederīgo zīmju skaitu.

 • 5

  Komisija saskaita visas derīgās zīmes.

 • 6

  Derīgo zīmju skaitu ieraksta VGŽ Protokola H rindā.

 • 7

  Pārbauda ierakstu pareizību. Derīgo zīmju skaitam jābūt vienādam ar derīgo aplokšņu skaitu vai mazākam par to.

Svarīgi!

Visas derīgās zīmes pārskaita vismaz divas reizes.

Uzdevums

?

Tavuprāt, kuras no zīmēm ir derīgas?

 • Cita vēlēšanu apgabala zīme

  Derīga Nederīga
 • Saplēsta zīme, ja vēlētāja griba nav saprotama

  Derīga Nederīga
 • Zīme, kurā vēlētājs ir ierakstījis vēl vienu uzvārdu

  Derīga Nederīga
 • Zīme, kurā visi kandidāti ir izsvītroti

  Derīga Nederīga
 • Zīme, kura pārsvītrota pa diagonāli

  Derīga Nederīga
?

Ja aploksnē ir vairākas zīmes, kurā gadījumā viena zīme būs derīga?

 • Ja tās ir viena kandidātu saraksta zīmes

 • Ja tās ir dažādu kandidātu sarakstu zīmes

 • Ja tās ir viena kandidātu saraksta zīmes ar identiskām atzīmēm

Uzdevums

?

Kuras no šīm zīmēm, Tavuprāt, ir grozītas?

 • Zīme ar vienu atzīmi „+”

 • Zīme ar atzīmi „+” un svītrojumu

 • Zīme bez atzīmēm „+” un svītrojumiem

 • Zīme bez atzīmēm, bet ar rokrakstā uzrakstītu papildinājumu „Anna Kalniņa”

 • Zīme, kurā pretī kandidātu vārdam, uzvārdam ievilkti vairāki mīnusi

Par kandidātiem nodoto atzīmju skaitīšana

Katra saraksta grozītajās zīmēs jāsaskaita atzīmes par katru kandidātu. Lai to veiktu, attiecīgā kandidātu saraksta grozītās zīmes jāsašķiro trīs grupās, sākot ar pirmo kandidātu.

Šķirojot zīmes, SVARĪGI ievērot šādu secību:
 • 1

  1. grupa – pretī kandidāta uzvārdam ir izdarīta atzīme „+”.

 • 2

  2. grupa – kandidāta vārds vai uzvārds ir svītrots.

 • 3

  3. grupa – attiecībā uz kandidātu nav atzīmju.

Ja zīmē veiktā vēlētāja atzīme ir neskaidra, komisija ar balsu vairākumu lemj par šīs atzīmes līdzskaitāmību.
Pieņemto lēmumu ieraksta VGŽ, uz attiecīgās zīmes norāda lēmuma numuru.


Šādi jāsašķiro un jāsaskaita vēlētāju veiktās atzīmes par katru kandidātu.
Šīs atzīmes pārbauda un atkārtoti pārskaita vēl kāds cits komisijas loceklis.


Ja iecirknī balsu skaitīšanai lieto skeneri, tad par kandidātiem nodotās atzīmes skaita, izmantojot elektronisko balsu skaitīšanas programmu.

Uzdevums

?

Kurā no dotajiem variantiem, Tavuprāt, ir pareizi uzskaitīta secība, kas jāievēro, skaitot atzīmes par kandidātiem?

 • Ar plusu, ar svītrojumu, bez atzīmēm

 • Bez atzīmēm, ar plusu, ar svītrojumu

 • Ar svītrojumu, bez atzīmēm, ar plusu

 • Ar plusu, bez atzīmēm, ar svītrojumu

L, M un N ailēs iegūtos skaitļus aritmētiski summē un ieraksta Protokola O ailē. Pārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst attiecīgā saraksta grozīto zīmju skaitam, kas ierakstīts J2 ailē.

Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.

Skaitīšanas rezultātus ieraksta VGŽ Protokola L, M un N ailēs:

 • L ailē

    - kandidāta saņemto „+” atzīmju skaitu.

 • M ailē

    - kandidāta saņemto svītrojumu skaitu.

 • N ailē

    - zīmju skaitu, kurās kandidātam nebija atzīmju.

Noslēdzot balsu skaitīšanu

Kad balsu skaitīšana ir pabeigta:
 • 1

  Izdrukā Protokola 2.daļu divos eksemplāros.

 • 2

  Visi komisijas locekļi, kuri piedalījās balsu skaitīšanā, to paraksta.

 • 3

  Apvieno Protokola 1. un 2.daļu.

 • 4

  Protokolu noformē.

 • Balsu skaitīšanas rezultātus paziņo klātesošajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un nosūta datus CVK informācijas sistēmā „Balsis”.

 • Par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās zīmes iesaiņo, uz iesaiņojuma norāda kandidātu saraksta nosaukumu un zīmju skaitu.

 • Pēc protokola parakstīšanas, komisija izdrukā un noformē arī VGŽ. Pēc tam VGŽ datus augšuplādē un dzēš, par to sastādot aktu divos eksemplāros.

 • Pārējos balsošanas materiālus iesaiņo atbilstoši Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijai, un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas priekšsēdētājs nogādā tos republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Pamatojoties uz iecirkņu balsu skaitīšanas protokoliem, CVK apkopo 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus un nosaka 12.Saeimā ievēlētos deputātus.

2 Sākt testu!

12. Saeimas vēlēšanu mācību kursa noslēguma tests

Lai varētu pieteikties par brīvprātīgo novērotāju,
Tev jāatbild pareizi uz vismaz 12 jautājumiem!
Mēģini vēlreiz!
1. Kurš no priekšmetiem vēlēšanu kabīnē ir lieks?
2. Kurš drīkst pieteikties balsošanai atrašanās vietā?
3. Kurā no šiem gadījumiem ir atļauts aģitēt?
4. Vai vēlētājam, kurš nodevis balsi glabāšanā var ļaut balsot vēlēšanu dienā?
5. Kas nedrīkst novērot vēlēšanas vēlēšanu iecirknī?
6. Vai vēlētājiem, kuri vēlēšanu iecirknī ierodas dažas minūtes pirms iecirkņa slēgšanas, var ļaut balsot?
7. Kāda kārtība jāievēro, atverot vēlēšanu kastes un sākot skaitīt vēlēšanu aploksnes?
8. Kā jāskaita vēlēšanu aploksnes, ja vēlētāju atrašanās vietā izmantotas vairākas vēlēšanu kastes?
9. Ko balsu skaitīšanā dara ar nederīgajām aploksnēm?
10. Kā jārīkojas, ja vēlēšanu kastē atrod vēlēšanu zīmi bez aploksnes?
11. Kura no aploksnēm ir derīga?
12. Kura no zīmēm ir nederīga?
13. Kura no zīmēm nav grozīta?
14. Kādā secībā jāšķiro zīmes, skaitot atzīmes par kandidātiem?
15. Kā vēlēšanu komisijai jārīkojas ar iecirknī saņemtajām vēlēšanu aploksnēm?
16. Kuri vēlēšanu materiāli ir jāsagatavo kā brīvi pieejami līdzņemšanai vēlētājiem?
 • Gatavs!

3 Pieteikties!

Pieteikšanās anketa ir pieejama tikai brīvprātīgajiem novērotājiem.
Paldies, ka piedalījies mācībās!